Diskus hernija

Diskus hernija

Problem „Diskus hernija“ sve je više prisutan u životima ljudi koji nastaje usled degenerativnih promena, ređe nakon trauma. Ustaljena priča je da nije rešiv ali ja sam rešenje našla i usavršila na svom primeru. Kičmeni stub omogućava uspravni hod čoveka....