Plantažiranje lekovitog bilja

Grupa lekovitog bilja obuhvata oko 1700 vrsta koje spadaju u oko 90 botaničkih familija. Među njima oko 50 vrsta su u redovnoj proizvodnji dok se ostale nalaze u prirodi u divljoj formi. Svaki treći lekoviti preparat koji se koristi u zvaničnoj medicine izdvojen je iz biljne sirovine.

Te sirovine se mogu dobiti sakupljanjem bilja u prirodi ili njenim kultivisanjem. Zadnjih godina pristupa se sve više organizovanom plantažiranju, mada je ta praksa u našoj zemlji pogotovo u Vojvodini bila i ranije razvijena. Sirovine dobijene sa plantaža su farmakološki standardnog kvaliteta što nije slučaj kod divljerastućeg bilja.

plantaziranje
Plantažiranjem  lekovitog bilja vrši se najbolja zaštita ugroženih biljnih vrsta, što je od posebnog značaja za očuvanje prirodne ravnoteže. Iako je prevaziđeno shvatanje da se lekovite biljke gaje samo nazemljištu slabijeg kvaliteta, razvitkom plantažiranja u brdsko-planinskim predelima stvorili bi se povoljni uslovi za revitalizaciju i brži ekonomski napredak ovih područja. Za plantažiranje lekovitog bilja vrlo je važno obezbediti:

  • Stalne izvore sortnog semena
  • Odgovarajuću agrotehniku
  • Stručnjake različitih profila
  • Primenu standard vezanih za oblast kultivisanja lekovitog bilja.

Proizvodnja sortnog semena ima najveći značaj za plantažiranje. Realizacijom projekata u naučnim institucijama stvorene su banke semena , što omogućuje da se u našoj zemlji plantažiraju visokoprinosne sorte lekovitog bilja. Viskokvalitetno seme je osnovna pretpostavka uspešnosti plantažiranja.

U proizvodnji lekovitog bilja bitna je ekonomična proizvodnja, sušenje, prerada i kvalitetno čuvanje gotovih proizvoda, dobar plasman i odgovarajući marketing. Tržišna cena zavisi od ponude i tražnje kako na domaćem, tako i na stranom tržištu. Svo lekovito bilje nema istu medicinsku vrednost, a samim tim i tržišnu. Danas se pri plantažiranju, tj. gajenju lekovitog bilja zahteva vrhunska higijena, dokumentovanje svih postupaka i preduzetih mera. Posebna paznja se daje đubrenju i korišćenju herbicida i pesticida. Za izvoznike lekovitog bilja traži se da ispunjavaju ISO standarde, odnosno da posluju po principima GAP (Guide of Good Agricultural Practice) – dobre poljoprivredne prakse.

U Srbiji se gaje: anđelika, mirođija, kim, korijander, komorač, selen, peršun, anis, hajdučka trava, pelin, estragon, neven, cikorija, crvena pupavica, čičoka, oman, kamilica, buvač, bela  i crna slačica, lincura, kantarion, plava perunika, lavanda, matičnjak, nana, bosiljak, oregano,  majoran, vranilovka, ruzmarin, žalfija, čubar, timijan, majčina dušica, mak, bokvica, krušina, kopriva i odoljen.

Da ne bi došlo do istrebljenja nekih biljaka nameće se potreba da se ugrožene lekovite vrste i zakonom zaštite. Unašoj zemlji zaštićene su: kičica, beli slez, digitalis, odoljen, beladona, gorocvet, navala, lincura, veprina, visibaba i dr.

Na izbor lekovitog bilja za gajenje utiču sledeći faktori:

-unutrašnji faktori pod kojima se podrazumevaju osobine same biljke,tj. zahtevi biljke prema toploti, vrsti zemljišta i sadržaju vlage. Tako biljke tropskih predela nije moguće gajiti na severu, i

-spoljašnji  kao geografski  (položaj države), pedološki (tip zemljišta), klimatski i ekonomski (cena biljaka i ekonomski razvoj zemlje).

Kada znamo većinu parametara koji određuju proizvodnju neke biljne vrste, prave se kalkulacije da li ć eta proizvodnja doneti dobit i na osnovu toga se donose odluke koje će se bilje gajiti i  na kolikim površinama.

Na svetskom nivou raste proizvodnja lekovitog bilja, jer je tražnja za njim u svim granama industrije. Pored toga trend u svetu lečenja je “vratimo se prirodi”, pa  i oficijalna medicina sve češće preporučuje upotrebu čajeva, melema, tinktura i sl. Zapadna Evropa je na prvom mestu po proizvodnji lekovitog bilja. Vodeće zemlje u ovoj oblasti su: Nemačka, Francuska, Španija, Engleska i Italija, od istočnih zemalja Rusija, Bugarska i Poljska.
Na američkom kontinentu najveći proizvođači su SAD i Argentina, a  na afričkom Maroko, Tunis, dok u Aziji to su:  Kina, Indija i Gruzija. Uglavnom se gaji bilje za potrebe sopstvene industrije.

Naša zemlja poseduje sve preduslove za veliku i raznovrsnu proizvodnju lekovitog bilja. Kod nas postoje povoljni spoljašnji uslovi za kultivisanje različitih kultura  lekovitog bilja.
Uvođenje  novih tehnologija u proizvodnju lekovitog bilja  bi omogućilo zadovoljenje svetskih standarda i Srbiju vratilo u sam vrh proizvođača lekovitog bilja.